Predica din 2 ianuarie 2012 – Biserica La Răscruce

 

Text: 1 Cronici 28:9-11

 

Ca reprezentant al unei generații, David transmite următoarei generații, adică fiului sau Solomon următoarele:

 

        1. Învățătura : v.9 - Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

 

Ce fel de învățătură?  -"cunoaște-L pe Dumnezeu"

-  "slujește-L cu toată inima și cu suflet binevoitor"

-  "caută-L pe Dumnezeu în toate căile tale"

 

2. O viziune divină : v.10 – "Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o Casă care să-I slujească

de Locaş Sfânt. Întăreşte-te şi lucrează."

            David îi reamintește lui Solomon chemarea divină, de a zidi o Casă Domnului

 

        3. Schițele detaliate ale Templului și a obiectelor din Templu

        + cantitatea de materiale de care are nevoie pentru a le face :

                v.11-18 "David a dat fiului său Solomon chipul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru şi al odăii pentru scaunul îndurării.I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului şi toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile Sfântului Locaş şi cu privire la cetele preoţilor şi leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.  I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur, pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir; şi chipul altarului tămâiei în aur curăţat, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.

 

- David a primit planurile construcțiilor din mâna lui Dumnezeu –

v.19 "Toate acestea", a zis David, "toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui."

 

4. O comunitate

          v.21 – "Iată, ai lângă tine cetele preoţilor şi leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi îndemânatici în tot felul de lucrări şi căpeteniile, şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale."

 

În concluzie, prin acest text Biblia ne vorbește în contextul trecerii dintre ani amintindu-ne faptul că clădim noul an pe ceea ce am primit în cei vechi: pe învățătură, pe viziune, pe schițe și materiale primite, pe relațiile făcute. Toate acestea sunt daruri divine pe care, la rândul nostru, le transmitem mai departe.

Dumnezeu să se îndure de noi în 2012!!!