Credințe

Noi credem că oamenii sunt creați de Dumnezeul Creator și fiecare ființă umană are o valoare inestimabilă în ochii lui Dumnezeu și a semenilor.
Faptul că Adam și Eva (primii locuitori ai Terrei) au trădat relația lor cu Dumnezeu a adus în istoria umanității Păcatul. Acesta macină ființele umane și degradează frumusețea inițială. Nimeni, niciodată nu a reușit și nu va reuși cu forțele proprii să-și redea valoarea inițială.


Solutia restăurării vine tot de la Dumnezeul Creator. El a venit în lumea noastră într-un loc și timp istoric bine definit (în Palestina anilor 4 îdH - 29 dC) și a trăit o viață fără Păcat. A fost ucis de umanitate, dar A ÎNVIAT ! Moartea și Păcatul nu L-au putut reține, căci misiunea Lui era de a le înfrânge pe amândouă. Isus este viu și eliberează oamenii care-L caută pe Dumnezeu și care se încred în El pentru a fi descătuțati de lanțurile păcatului și pentru a reprimi viața inițială. El oferă fiecărui om (fără a face nici cea mai mică deosebire) o nouă naștere. Oriunde ar fi, la orice oră din zi, Isus îi primește cu dragoste pe cei care Îl caută și le oferă iertarea TUTUROR Păcatelor și o viață nouă.


Viața nouă este total diferită de cea deja existentă deoarece aparține unei noi împărății. În această nouă Împărăție, Dumnezeu este Regele și toți ceilalți Îi sunt supuși. El oferă un statut împărătesc cetățenilor Lui. Fiecare nou născut în Împărăția Lui primește persoana Duhului Sfânt în ființa lui. Cu mult tact și răbdare, Duhul Sfânt comunică noului cetățean valorile noii sale împărății și îl ajută să și le însușească. Acest proces (al sfințirii) începe în fiecare nou cetățean îin momentul încrederii sale în Isus Hristos și nu se oprește niciodată. Împreună cu Duhul Sfânt, fiecare locuitor al Împărăției lui Dumnezeu crește în asemănare cu El în cunoaștere și în fapte caracteristice statutului regesc.


Duhul Sfânt menține unitatea tuturor credincioșilor în Trupul lui Isus Hristos, care este Biserica. Aceasta are două caracteristici majore: este atât divină, cât și umană și atât istorică, cât și escatologică. Cetățenii Împărăției lui Dumnezeu sunt uniți și cresc în sânul unei biserici locale. În același timp ei au un rol definitoriu ca parte a Bisericii universale (din toate timpurile și toate locurile) în mărturia acesteia în întreaga lume.
Viața în trup a fiecărui om are o limită pusă de Dumnezeu, după care trupul omenesc putrezește, iar sufleul se desparte de trup și continuă să existe etern. Sufletele cetățenilor Împărăției lui Dumnezeu își vor continua existența în Împărăția lui Dumnezeu, iar sufletele cetățenilor împărăției Păcatului își vor continua existența în realitatea Iadului, un loc caracterizat de durere veșnică, regrete veșnice, răutate veșnică…


Istoria acestui pământ va avea un sfârșit în momentul în care Isus Hristos va reveni în văzul tuturor și toți Îl vor vedea și vor recunoaște regalitatea Lui. Atunci toți morții vor Învia și vor primi judecata divină.
Noi credem că misiunea fiecărui cetățean al Împărăției lui Dumnezeu este aceea de a o face vizibilă în ochii tuturor oamenilor și de a-i invita pe toți (fără deosebire) să-L caute pe Dumnezeu și să primească iertarea păcatelor și o nouă naștere.